PostHeaderIcon Ο Εσωτερικός Φωτισμός

Ο Χριστός φωτίζει κάθε άνθρωπο στον κόσμο, «Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιω.1:9). Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εάν μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και στραφούν στο Φως, στον Ιησού Χριστό, μπορούν να σωθούν, «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού» (Ιω.1:12). Όσοι αρνούνται το Φως, τον Ιησού Χριστό, το κάνουν διότι αγαπούν την αμαρτία, «Επειδή πας, όστις πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, διά να μη ελεγχθώσι τα έργα αυτού» (Ιω.3:20) και έχουν ήδη κριθεί διότι αρνούνται τον Χριστό. Οι αληθινοί Χριστιανοί πρέπει να περπατούν μέσα στο Φως, «εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας» (Α' Ιω.1:7). Το Φως μπορεί να διδάσκει όλους τους Χριστιανούς, με αυτό εννοούμε τον Ιησού Χριστό που διδάσκει δια του χρίσματος του Αγίου Πνεύματος, «Και το χρίσμα, το οποίον υμείς ελάβετε απ' αυτού, εν υμίν μένει, και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκη τις· αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος· και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ» (Α' Ιω.2:27).

Το εσώτερο φώς είναι, "Αόρατο όργανο στο οποίο κατοικεί ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Όχημα που φέρει στους ανθρώπους τα του ουρανού. Σώμα πνευματικό του Σωτήρα, σάρκα και αίμα λατρευτό που θρέφουν και δροσίζουν τους αγίους. Χάρη και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, φως εσωτερικό".