Είναι βασικό να καταλάβει κανείς πως η αληθής Χριστιανική Πίστη δεν βασίζεται σε φόρμουλες και "σύμβολα πίστεως" κατασκευασμένα από ανθρώπους για οργανώσεις ανθρώπινες. Η βάση της Πίστης μας είναι μία και μόνη και είναι ο Χριστός Ιησούς. Αυτός είναι το θεμέλιό μας, το μόνο ισχυρό Θεμέλιο! Στο Δευτερονόμιο 18:15 διαβάζουμε, "Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ αυτού θέλετε ακούει..." και λέγει ο Θεός, "Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν να ακούετε". Ο Χριστός είναι ο Λόγος (Ιωαν. 1) και ο Λόγος αυτός είναι ο Λόγος του Θεού (Αποκ. 19:13-15). Η Γραφή δεν είναι ο Λόγος του Θεού αλλά είναι γραπτά λόγια από τον Θεό που όμως χωρίς το Πνεύμα του Θεού και την καθοδηγία του Λόγου (Χριστός) δεν ερμηνεύονται και δεν κατανοούνται. Για να κατανοήσουμε την Γραφή θα πρέπει να ζούμε μέσα στο ίδιο Πνεύμα από όπου αυτή βγήκε. Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού δεν καλεί τους ανθρώπους σε άλλους ανθρώπους για διδασκαλία αλλά στον ίδιο τον Ιησού Χριστό ο Οποίος είναι ο μόνος Διδάσκαλος και Κεφαλή της. Για εμάς ο Χριστός είναι ο Διδάσκαλος που μας διδάσκει, ο Ποιμένας και Καπετάνιος που μας καθοδηγεί, ο Επίσκοπος που μας προσέχει, ο Σωτήρας που όχι μόνο μας καθαρίζει από τις αμαρτίες αλλά και που μας σώζει από αυτές και ο Κύριος και Βασιλέας μας που σε Αυτόν υπακούμε και χάρη σε Αυτόν υπάρχουμε. Ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Χριστός Ιησούς και η Εκκλησία Του δεν μπορεί παρά να είναι απόλυτα Χριστοκεντρική. Στηριζόμεθα, λοιπόν, όχι τόσο σε δόγματα και "σύμβολα πίστεως" αλλά σε μια ζωή βαθιά ριζωμένη στο Ζωντανό και Καθοδηγητικό Πνεύμα του Θεού.

Πιστεύουμε στον Θεό Πατέρα και στο μονογενή Υιό Του Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα το Άγιο (Ιωαν. 14:16-29 & 26 ; 15:16) και πως αυτοί οι τρεις είναι Ένας (Ματθ. 28:19 ; Ιωαν. 10:30, 17:21) καθώς μαρτυρούν οι Γραφές. Πιστεύουμε σε όλα όσα μας λέγει η Γραφή για τον Χριστό, την εκ Πνεύματος Αγίου γέννησή Του, τα θαύματά Του, και την Ανάστασή Του. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει στη Βασιλεία Του, η οποία είναι η Εκκλησία και πως η Αλήθεια θα θριαμβεύσει και ο Χριστός θα έρθει δεύτερη φορά με σώμα στη γη και θα κρίνει όλους τους ανθρώπους. Οι δίκαιοι θα έχουν ζωή αιώνια ενώ οι άδικοι θα έχουν κόλαση αιώνια. Για εμάς Αντίχριστος είναι η ψεύτικη εκκλησία (αντί του Χριστού) και καθένας που αρνείται το εσωτερικό Φως του Χριστού που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο (Ιωαν.1:9). Η Εκκλησία του Χριστού είναι μια νέα κοινωνία, ένα έθνος άγιο με Βασιλέα τον ίδιο τον Χριστό, και είναι η νέα αυτή κοινωνία που αποτελείται από τους φίλους του Χριστού, όνομα που έδωσε ο ίδιος ο Κύριος σε μας (Ιωαν. 15:14-15) με την προϋπόθεση ότι κρατούμε τις εντολές Του.

Η Εκκλησία, λοιπόν, η Κοινωνία των Φίλων που κοινωνούν μεταξύ των και όλοι μαζί με τον Χριστό, τηρεί και διδάσκει τις εντολές του Χριστού καθώς αυτές αποκαλύπτονται στην επί του όρους ομιλία του Κυρίου (Ματθ. κεφ. 5, 6, και 7). Έτσι δεν ορκιζόμαστε καθόλου, είμαστε ειρηνιστές και ειρηνοποιοί, Σάββατό μας είναι ο ίδιος ο Χριστός (Λουκ. 6:5; Ματθ. 11:28). Για εμάς κάθε μέρα είναι του Κυρίου και αγία και δεν ξεχωρίζουμε καμία (Ψαλμ. 119:24; Ησ. 1:9-14; Γαλ. 4:9-11). Χρησιμοποιούμε το απλό Βιβλικό ημερολόγιο (Πρώτος Μήνας, Δεύτερος, Πρώτη Μέρα, Δεύτερη, κλπ.) ονομάζουμε μήνες και μέρες αριθμητικά και όχι με ειδωλολατρικά ονόματα. Ζούμε με απλότητα. Ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας όταν αναγεννηθεί και βαπτισθεί με το Ένα Πνεύμα στο ένα σώμα. Η κοινωνία και το βάπτισμα είναι πνευματικά. Πιστεύουμε στην ιεροσύνη όλων των πιστών, αρνούμαστε το αειπάρθενο της Μαριάμ (είναι φανερό πως έκανε άλλα παιδιά μετά τον Χριστό), την προσκύνηση των εικόνων, κλπ. Πιστεύουμε σε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τρέμουμε στο Λόγο του Θεού.

Όμως ολόκληρη η πίστη μας βγαίνει από την οδηγία του Χριστού που μας οδηγεί και μας διδάσκει σαν σύνολο (Εκκλησία) και προσωπικά. Ότι κάνουμε το κάνουμε μετά από έντονη προσευχή . Σαν πρόβατα ακούμε την φωνή του Θεού μέσα μας, τον Χριστό να μας διδάσκει (Ιωαν. 10). Ποιο είναι λοιπόν το αιώνιο Ευαγγέλιο; Ότι ο Χριστός ήρθε να διδάξει τον λαό Του ο Ίδιος ! Εμείς μένουμε ενωμένοι με την Άμπελο (Χριστός) και τρεφόμαστε από Αυτόν. "Σ' εσάς όμως, μένει μέσα σας το χρίσμα που ελάβατε από αυτόν και δεν έχετε ανάγκην να σας διδάσκει κάποιος επειδή δε το χρίσμα του σας διδάσκει δι' όλα, και είναι αληθές και όχι ψεύδος, να μένετε εν αυτώ, καθώς ακριβώς σας εδίδαξε" (Α' Ιωαν. 2:27).

Βέβαια ο πλούτος της αληθούς πίστεως δεν μπορεί να φανεί μέσα από συνοπτικές επιστολές. Είναι αλήθεια ζωής που βγαίνει από την σχέση του πιστού με τον Χριστό, από μια λατρεία πνευματική και αληθινή. Ορισμένες φορές οι λέξεις χάνουν την ουσία. Καλούμε τον κόσμο έξω από την Βαβυλώνα και την αμαρτία στα πόδια του Χριστού, και αυτό το κάνουμε δωρεάν διότι η Αλήθεια του Κυρίου δεν πρέπει να πωλείται!

Αδελφέ μου, αδελφή μου στρέψου στη φωνή του Χριστού μέσα σου και αν το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα σου ότι το πνεύμα των λεγομένων μου είναι εκ Θεού τότε ένωσε την φωνή σου μαζί μας.