PostHeaderIcon Είναι η Βίβλος ο «Λόγος του Θεού»;

- Πιστεύεις αυτά που λέει η Βίβλος;

- Ναι, και εγώ το ίδιο. Η Βίβλος έχει πολλά να μας πει για το Λόγο του Θεού για να μας βοηθήσει να είμαστε σίγουροι για το τι αυτό σημαίνει. Στην Γένεση 1:3 διαβάζουμε, «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς». Ολόκληρη η ιστορία της δημιουργίας δίνει μεγάλη σημασία στο τι ο Θεός είπε και πως αυτά έγιναν καθώς τα έλεγε (δες εδάφια 6,9,14,20,22,26, κλπ.). Δεν σκέφτηκε πράγματα και έγιναν ούτε και έκανε μαγικές κινήσεις με τα χέρια Του, ο Θεός είπε να γίνει αυτό και εκείνο και έγιναν. Είναι αυτός ο Λόγος του Θεού, μέσω του οποίου δημιούργησε τον κόσμο που στον οποίο αναφερόταν ο Ιωάννης όταν έγραψε, «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα δι' αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν. Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό.» (Ιω.1:1-5). «Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιω.1:14). Ήταν Αυτός ο Λόγος του Θεού που διέταξε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης να μιλήσουν τα λόγια της προφητείας, για παράδειγμα ο προφήτης Σεμαϊας (Α' Βας.12:22) και να τα γράψουν. Ήταν Αυτός ο Λόγος του Θεού που για τον Οποίο προφήτευε ο Ησαϊας ότι θα σταθεί για πάντα (Ης.40:8 ). Είναι για Αυτόν τον Λόγο του Θεού που για τον Οποίο ο Πέτρος έγραψε, «με τον λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι» (Β' Πετ.3:5) και σε πολλά άλλα μέρη μιλά η Γραφή για αυτούς που άκουσαν ή δέχθηκαν ή δοκίμασαν ή μαρτύρησαν για ή που αναγεννήθηκαν από τον Λόγο του Θεού. Είναι για αυτό το Λόγο του Θεού για τον οποίο ο Ιωάννης έγραψε, «…ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός.. και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού…επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων» (Αποκ.19:11-16). Πιστεύω σε αυτά που λέει η Βίβλος για το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, ο Θεός μαζί μας, ο Πρίγκιπας της Ειρήνης.

- Και αυτοί που λένε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού;

- Δεν τους κατηγορώ που αισθάνονται ότι η Βίβλος είναι σημαντική διότι είναι. Είναι το ποιο σημαντικό βιβλίο που γράφτηκε ποτέ και είναι να πιστευτεί και να εκπληρωθεί. Αλλά να την ονομάζουμε «ο Λόγος του Θεού» είναι το λιγότερο ένα απλό λάθος και το περισσότερο σφετερισμός της θέσης του Χριστού. Πουθενά δεν μιλά η Γραφή για διάβασμα του Λόγου του Θεού. Η Βίβλος είναι η Γραφή της αλήθειας (Δαν.10:21) και είναι έμπιστος μάρτυρας του Λόγου του Θεού, μέσω της μπορούμε να τσεκάρουμε τον εσωτερικό μας μάρτυρα, τον οποίο πιστεύουμε ότι εν Χριστώ έχουμε (Α' Ιω.5:10). Είναι εμπνευσμένη από τον Θεό και «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης» (Β' Τιμ.3:16). Αλλά υπάρχει κίνδυνος στο να βάζουμε την Γραφή πάνω από τον Λόγο του Θεού. Ο Λόγος ο Ίδιος, ο Ιησούς Χριστός ελέγχει τους Εβραίους, «Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον· και εκείναι είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού· πλην δεν θέλετε να έλθητε προς εμέ, διά να έχητε ζωήν» (Ιω.5:39-40). Από αυτό βλέπουμε καθαρά ότι «το γράμμα θανατόνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί» (Β' Κορ.3:5) και είναι ως διάκονοι του Πνεύματος του Ζωντανού Θεού που εμείς έχουμε καλεστεί. Λέω πάλι, η Γραφή πρέπει να είναι σαν θησαυρός, να διαβάζεται, να πιστεύεται, και να εκπληρωθεί. Είναι εκεί που πρώτα διαβάζουμε περί του Χριστού, αλλά αυτή η γνώση δεν είναι Σωτηρία. Μπορεί να πιστεύουμε αυτά που η Βίβλος λέει, ότι ο Χριστός μπορεί να μας σώσει, αλλά ούτε και αυτό από μόνο του είναι Σωτηρία. Για Σωτηρία πρέπει να πάμε κατευθείαν στον Λόγο του Θεού, τον Χριστό Ιησού, καθώς είναι το έργο Του να μας σώσει από την αμαρτία και την καταδίκη, πρέπει να ανοίξουμε τους εαυτούς μας σε Αυτόν.

[Μετάφραση από το κείμενο του αδελφού Paul Thompson, «Is the Bible "The Word of God"? »]