PostHeaderIcon Απειλή για την Αλήθεια.

Απάντηση στον Ορθόδοξο Θεολόγο

Γεώργιο Ψαλτάκη

Το έτος 1997 η αδελφότητα θεολόγων «Ο Σωτήρ» κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έφερνε τον τίτλο «Απειλή για την Ορθοδοξία μας - (Αντιαιρετικός οδηγός)» συγγραφέας του οποίου ήταν ο θεολόγος της κρατικής Ελλαδικής εκκλησίας Γεώργιος Γ. Ψαλτάκης. Το βιβλίο αυτό αναφερόταν στα δόγματα και στις ομολογίες αυτές που δεν ανήκουν στην κρατική εκκλησία της Ελλάδος, μεταξύ αυτών και των Χριστιανών Φίλων. Οι ανακρίβειες του βιβλίου αυτού είναι αρκετές αλλά θα ασχοληθούμε μόνο με τα όσα έγραψε για μας.

Στην σελίδα 93 του λιβελογραφήματός του (γιατί το ονομάζουμε έτσι θα καταλάβει σύντομα ο αντικειμενικός αναγνώστης), ο Ψαλτάκης καταπιάνεται με τους «Κουάκερους». Γράφει λοιπόν, «Πρόκειται για μια αιρετική παραφυάδα, που ξεπήδησε από τον Αγγλικανισμόν...»

(σελ.93). Απαντούμε ότι είμαστε η αληθινή Εκκλησία του Ιησού Χριστού και όχι «αιρετική παραφυάδα» και ότι δεν ξεπηδήσαμε από κανέναν Αγγλικανισμό αλλά όταν ήρθε η ώρα ξανακούστηκε το Αιώνιο Ευαγγέλιο που η αποστάτιδα εκκλησία από τον θάνατο των αποστόλων και ύστερα προσπάθησε να κρύψει, αλλά «το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό» (Ιω.1:5). Συνεχίζει, « ... κάποιος ονόματι Γεώργιος Φοξ ίδρυσε μίαν θρησκευτικήν ομάδα, την οποίαν ωνόμασεν «Εταιρείαν των Φίλων» (σελ.63). Ο Ψαλτάκης ακολουθώντας τις ανακρίβειες και άλλων Ελλήνων συγγραφέων ονομάζει την Εκκλησία μας «Εταιρεία των Φίλων» λες και είμαστε καμιά Α.Ε. εταιρία κλπ... Η Εκκλησία δεν έφερνε την ονομασία «εταιρεία» διότι δεν ήταν μια Α.Ε. ή αστική εταιρεία αλλά την ονομασία «Κοινωνία των Φίλων» διότι είμαστε η νέα κοινωνία των ανθρώπων του Θεού, η Βασιλεία του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία. Το γιατί ορισμένοι μας ονόμασαν αυθαίρετα «εταιρεία» ενώ η λέξη «Society» την οποία και μεταφράζουν σημαίνει πρωτίστως «κοινωνία» δεν καταλαβαίνω, μάλλον είναι και αυτό μέρος στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Ο συγγραφέας αυτός συνεχίζει λέγοντας ψευδός ότι ο Φοξ «Μετά από κάποιαν οινοποσίαν ισχυρίσθη ότι εκυριεύθη από το πνεύμα των Προφητών...» τέτοιο πράγμα δεν έγινε ποτέ. Αλλά μάλλον ο Ψαλτάκης δεν μπορεί παρά να καταφεύγει στις συκοφαντίες δίνοντας την λαθεμένη εντύπωση ότι ο Φοξ τρελάθηκε σε κάποιο μεθύσι... Ξεχνά βέβαια ο Γ. Ψαλτάκης και οι δάσκαλοί του ότι πατέρας της συκοφαντίας και του ψεύδους είναι ο Διάβολος.

Όμως όσοι δεν ζουν στην αλήθεια και κοιτάζουν με κάθε τρόπο να υποβαθμίσουν αυτούς που νομίζουν «αντιπάλους» τους, πέφτουν σε αντιφάσεις. Σε μια τέτοια αντίφαση πέφτει και ο Ψαλτάκης, γράφει, «Εδίδασκε δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύη ό,τι θέλει, και δεν παραδέχετο Ιερωσύνην και Μυστήρια, ούτε Βάπτισμα ούτε Θείαν Ευχαριστίαν.» (σελ.93). Δηλαδή πως δίδασκε από την μία να πιστεύουμε ότι θέλουμε ενώ από την άλλη δεν παραδεχόταν δόγματα όπως π.χ. το βάπτισμα; Αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη δόση σύγχυσης. Ο Φοξ δίδασκε ότι Διδάσκαλος είναι ο Χριστός και παραδεχόταν ιεροσύνη, και βάπτισμα και κοινωνία όπως τα εννοούσαν οι άγιοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής. Πιστεύουμε στην ιεροσύνη όλων των πιστών, στο Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ενώ η αληθινή και πνευματική βρώση και πόση του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι το κέντρο της λατρείας μας.

Ο Ψαλτάκης όμως αποκαλύπτει ποιανού πνεύματος είναι, γράφει, «Όπως ήτο φυσικόν, αντέδρασαν οι Αγγλικανοί κληρικοί εναντίον του και τον ωδήγησαν τελικώς στο Δικαστήριον...» (σελ.93). Ο Ψαλτάκης που φανερώνει με τα όσα γράφει ότι είναι του αυτού πνεύματος με τους διώκτες, ψευδό-χριστιανούς, Αγγλικανούς κλπ. της εποχής του Φοξ το βρίσκει φυσικό να διώκουν ανθρώπους και να τους τραβούν στα δικαστήρια λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ξεχνά όμως ότι οι αληθινοί πιστοί Χριστιανοί ήταν πάντα διωκόμενοι και ποτέ διώκτες (Ματθ.5:11, κλπ.).

Στην σελ.94 του έργου του ο συγγραφέας γράφει μεταξύ άλλων ότι «ο πλανεμένος Κουάκερος Φοξ, που έπεσε θύμα του Σατανά, ενόμισε και εδίδασκεν ότι δεν πρέπει να γίνεται αναφορά στην Κόλασιν». Θύματα του Σατανά φίλε Ψαλτάκη είναι όσοι ζουν μέσα στην αμαρτία και πράττουν το έργο του Σατανά σαν και εσένα που γράφεις ψέματα, ανακρίβειες και ανοησίες κατά άλλων θρησκειών, λες και σου ανάθεσε ο Χριστός τέτοιο έργο, όχι άνθρωποι που κήρυτταν αγία ζωή. Τώρα, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ψαλτάκη ποιος του είπε ότι δήθεν ο Φοξ δεν αναφερόταν στην κόλαση; Διάβασε ποτέ Φοξ ή απλά αντιγράφει δεύτερες πηγές; Επειδή εμείς διαβάσαμε Φοξ λέμε ότι έγραψε αρκετά για την κόλαση, και καλούσε τους ανθρώπους να έρθουν στο Φως του Χριστού και να αφήσουν τα πονηρά τους έργα, π.χ. δείτε το βιβλίο του «Το Μεγάλο Μυστήριο» (The Great Mystery).

Γράφει ο Ψαλτάκης, «Ο Φοξ σε πολλές περιπτώσεις τοποθετεί την ατομικήν έμπνευσιν σε ίσην ή και ανωτέραν μοίραν από την Αγίαν Γραφήν... Εάν δεν είναι τουλάχιστον βλασφημία, πως άραγε θα μπορούσε να χαρακτηρισθή μία τέτοια άποψις;» (σελ.94). Δηλαδή θέλει να πει ο Ψαλτάκης ότι δεν δέχεται τίποτα ισόκυρο της Αγίας Γραφής, αλλά η εκκλησία του δεν διδάσκει ότι η Ιερά Παράδοση είναι ίση με την Αγία Γραφή; Αλλά θα το αφήσω αυτό για τώρα. Καταρχήν δεν δίδαξε ποτέ ο Φοξ ότι η προφητεία είναι ανώτερη της Γραφής. Η προφητεία και η αληθής Θεοπνευστία είναι ίση με την Αγία Γραφή μια και το ίδιο Πνεύμα καθοδηγεί, και η αληθινή Θεοπνευστία δεν έρχεται ποτέ σε αντίθεση με την διδαχή της Αγίας Γραφής. Όμως ο Ψαλτάκης βγάζει τον εαυτό του από την γνήσια Εκκλησία του Χριστού, διότι τα μέλη της γνωρίζουν την αλήθεια κατευθείαν από τον Χριστό (δες Ιω.10, Α' Ιω.2, ιδίως εδάφιο 27, κλπ.). Αν δεν είναι κανείς μέσα στο ίδιο Πνεύμα που φώτισε τους αγίους του Θεού να γράψουν την Γραφή τότε απλά αντιγράφει τα λόγια των αγίων αλλά δεν έχει την ζωή, η αντιγραφή όμως δεν είναι το γνήσιο.

Γράφει ο Ψαλτάκης στην σελ.95 ότι ο Κουάκερος Θεολόγος Ροβέρτος Μπάρκλαιυ (Robert Barclay) στο σύγγραμμά του «Απολογία» απορρίπτει δήθεν όλα τα δόγματα του Χριστιανισμού. Θα τον ρωτήσουμε όμως να μας πει ποια δόγματα είναι αυτά τα «όλα» που απορρίπτει, είναι εύκολο να λέμε γενικότητες που είναι όμως οι αποδείξεις;

Όμως ο Ψαλτάτκης είτε δεν ξέρει τι διδάσκουμε οι Χριστιανοί Φίλοι ή επίτηδες τα διαστρεβλώνει διότι γράφει ψευδώς ότι δήθεν αφήνουμε απροσδιόριστο το τι πιστεύουμε σχετικά με τον Ιησού Χριστό και τον Θεό. Θα έπρεπε αν ήταν σοβαρός ο συγγραφέας αυτός να μελετούσε τις πηγές αντί να αντιγράφει όσα διάβασε σε άλλα συγγράμματα πολεμίων μας ή σε δεύτερες πηγές. Τον πληροφορούμε λοιπόν ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό (Εφες.4:6, Α' Κορ.8:4,6) που είναι Πνεύμα. Ότι τρεις είναι οι μάρτυρες στον ουρανό ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα και αυτοί οι τρεις είναι Ένα (Α' Ιω.1:7). Ότι ο Χριστός είναι ο Λόγος και ότι Θεός είναι ο Λόγος (Ιω.1:1, 14), κλπ. Παραπέμπουμε τον ειλικρινή αναγνώστη στην Ομολογία Πίστεως των Φίλων που βρίσκεται στο βιβλίο, «Quaker Faith» και γράφτηκε από το Ροβέρτο Μπάρκλαιυ του οποίου την «Απολογία» υποτίθεται ότι μελέτησε ο Ψαλτάκης.

Δεν θα ασχοληθούμε με άλλα που έγραψε εναντίον μας διότι είναι πράγματι ανάξια λόγου και το Φως θα τον κρίνει για αυτά.

Πηγές:
  • Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, Απειλή για την Ορθοδοξία μας (Αντιαιρετικός Οδηγός), «Ο Σωτήρ» 1997.
  • The Works of George Fox, The Great Mystery, Volume 3, New Foundation Publication 1990.
  • Quaker Faith by Robert Barclay, Reprinted by Geoffrey Gilmore.