Ιεραποστολή Χριστιανών Φίλων

Ποιοι είμαστε και τι πιστεύουμε


Η Ιεραποστολή Χριστιανών Φίλων (Κουάκερων) είναι μια προσπάθεια διάδοσης του Αιώνιου Ευαγγελίου του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού με σκοπό να έρθουν ψυχές στον Ιησού Χριστό και να δημιουργηθούν Συναντήσεις (Εκκλησίες) σε όλη την Ελλάδα με μοναδικό Οδηγό τον ίδιο τον Χριστό. Εκκλησίες όπου θα λατρεύεται ο Θεός πνευματικά και αληθινά (Ιω.4:23-24). Συναντήσεις με ελεύθερη λατρεία όπου θα καθοδηγεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο και όχι άνθρωποι, όπου μόνη κεφαλή θα είναι ο Χριστός (Κολ.1:13 και 2:19).

Ποιο είναι το Αιώνιο Ευαγγέλιο; Ότι ο Χριστός έχει έρθει πνευματικά, ένα Φως, για να διδάξει ο ίδιος το λαό Του και ότι εμείς, οι άνθρωποι Του, πρέπει να ζούμε υπό την ηγεσία Του με χαρά, υπακοή και αγάπη. Δεν σωζόμαστε με τα έργα μας, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού που είχε χύσει μια και καλή για μας πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, αυτό μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, αυτό μας σώζει, αυτό μας ελευθερώνει. Σωζόμαστε δια της Πίστεως, της χάρης του Θεού, “Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς” (Εφεσ.2:8-10). Φυσικά η αληθινή Πίστη φανερώνεται με τα έργα και την ζωή μας, “Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστις χωρίς των έργων είναι νεκρά” (Ιακ.2:26). Έτσι ο αληθινός πιστός και αναγεννημένος Χριστιανός θα πρέπει να έχει και πίστη και έργα.

Η Ιεραποστολή μας πιστεύει και διδάσκει τις αλήθειες του Αρχέγονου Χριστιανισμού, τα δόγματα που πρέσβευε και ζούσε η Χριστιανική Εκκλησία της Αποστολικής εποχής, πιστεύουμε ότι ζούμε μέσα στο ίδιο πνεύμα που ζούσαν και αυτοί. Βάση της πίστης και της πρακτικής μας είναι η άμεση καθοδήγηση του πιστού μέσω της οδηγίας και της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος. Η πίστη μας έχει τις ρίζες της όχι τόσο σε εξωτερικά Σύμβολα Πίστης, αλλά μάλλον στην εσωτερική οδηγία και σε λατρεία αναμονής. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού χωρισμένος από τον κόσμο, με τον Χριστό τον ίδιο ως αρχηγό, και όπου βρίσκεται ο Χριστός εκεί είναι και η εκκλησία του Θεού.

Βασικό “πιστεύω” μας είναι πως το Φως φωτίζει όλους τους ανθρώπους, σύμφωνα με το Ιω.1:9, και πως όλοι έχουν ένα μέτρο απ' αυτό για καθοδήγηση, έτσι ώστε εάν κάποιος υπακούει το μέτρο του Φωτός που έχει, τότε είναι του Θεού και, συνεπώς, είναι μέλος του οικουμενικού σώματος του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει την σωτηρία άλλου, ο Κριτής της σωτηρίας μας είναι ο Ιησούς Χριστός και μόνο. Η Εκκλησία δείχνει το δρόμο προς τον Πατέρα, ο δρόμος είναι ο Σωτήρας Χριστός. Ως Χριστιανοί καλούμε κάθε άνθρωπο να ενωθεί σε Αυτόν, αλλά δεν καταδικάζουμε αυτούς που εξωτερικά δεν φαίνεται να έχουν ενωθεί με τον Χριστό αντίθετα προσευχόμαστε για την σωτηρία όλων των ανθρώπων.

Πιστεύουμε σε Έναν Θεό: Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα (Α’ Ιω.5:7, Εφεσ.4:6, Α’ Κορ.8:4,6). Πιστεύουμε στην Θεότητα και στην προΰπαρξη του Ιησού Χριστού. Ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, είναι ο Θεός που έγινε σάρκα δίδαξε τον δρόμο του Πατέρα, έκανε θαύματα, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε πάλι την τρίτη μέρα σύμφωνα με την Αγία Γραφή (Ιω.1:1, Μτ.1:18, Ιω.1:14, Α’ Κορ.15:3-4). Ο Χριστός είναι ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, “Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός” (Α’ Τιμ.2:5). Πιστεύουμε πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, και πως οδηγεί δια του Αγίου Πνεύματος την εκκλησία του Θεού (Αποκ.19:13-15). Εκείνος φωτίζει κάθε άνθρωπο στον κόσμο και οδηγεί και διδάσκει την εκκλησία Του (Ιω.1:9, Α’ Ιω.2:27). Ο Χριστός θα παρουσιαστεί ξανά ορατά για να κρίνει τον κόσμο. Την ημέρα εκείνη θα αναστηθούν οι νεκροί και θα ακολουθήσει η μεγάλη κρίση (Ιω.5:29).

Η Αγία Γραφή είναι εμπνευσμένη από τον Θεό, έτσι αληθής και χρήσιμη (Β’ Τιμ.3:15-17, Β’ Πτ.1:20-21). Το Βάπτισμα και η Κοινωνία είναι πνευματικές αλήθειες (Εφεσ.4:5, Πραξ.1:4-5, Ιω.6:32-58, Αποκ.3:20). Πιστεύουμε πως ένας πιστός του Χριστού πρέπει να είναι ειρηνιστής, να λέει μόνο την αλήθεια και να μην ορκίζεται (Μτ.5:39, Λκ.6:27-29, Β’ Κορ.10:3-5, Μτ.5:33-37). Πιστεύουμε και δεχόμαστε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Α' Κορ.12 / 13 /14, Εφεσ.4).